In voormalige polder werkt Kwakman aan Het Hooghout, een collectief woongebouw in populair Buiksloterham

28 oktober 2020

Buiksloterham, een drooggemalen polder in Amsterdam-Noord, wordt gezien als één van de meest veelbelovende gebieden in Amsterdam om te bouwen. Tot 1851 stroomde er zeewater en werd de ‘inham' door Amsterdam gebruikt als baggeropslag. Inmiddels heeft de belangstelling voor het gebied langs de oever van het IJ een enorme vlucht genomen, zowel om te wonen als te werken. Buiksloterham verandert van een industrieel bedrijventerrein in een circulaire stadswijk. 

Het Hooghout in Buiksloterham

Omdat velen zich graag in Buiksloterham vestigen, schieten de woontorens als paddenstoelen uit de grond. Het Hooghout is daar éen van. Het Hooghout is een CPO-project, een collectief woongebouw met bedrijfsruimten dat wordt ontwikkeld door bouwgroep Het Hooghout. In opdracht van Lokhorst Bouw en Ontwikkeling verzorgt Kwakman op alle 11 verdiepingen van het pand de binnenwanden, de akoestische plafonds en de houtwolcementplafonds.

Het tempo ligt hoog; het streven is 1 verdieping per week 
Ons werk is opgedeeld in een deel laag- en een deel hoogbouw (respectievelijk 3 en 8 verdiepingen). Beide delen hebben zowel een woon- als utilitair gebruikersdoel. Met twee verschillende ploegen werken we in rap tempo, 1 team voor het lage gebouwdeel en 1 team voor het hoge. We streven ernaar om 1 verdieping per week te voltooien. Natuurlijk hebben we in ons werk te maken met derde partijen. Het is de kunst om onze (strakke) planning samen te laten vallen met hun planning. Dat zorgt soms voor uitdagingen, maar tot op heden gaat dat goed.

We plannen, leveren en monteren per laag
Vanwege geringe materiaalopslag worden alle materialen per verdieping aangevoerd. Én op maat. Dat wil zeggen dat ons team alle metalstud profielen en gipsplaten op de juiste lengte op de bouwplaats aantreft. Op die manier reduceren we niet alleen het aantal transportbewegingen (minder materiaalaanvoer), maar minimaliseren we ook onze afvalproductie op de werkvloer. En omdat het meeste voorwerk al gedaan is, kan ons team zich op de bouwplaats concentreren op de montage. Op die manier garanderen we een hoog werktempo. 

Geluidsisolatie is essentieel
Het Hooghout is een combinatie van beton met hout. Vooral de geluidsisolatie tussen de appartementen verdient extra aandacht. Vandaar dat er hoge eisen gesteld worden aan onze materialen. Om aan de gewenste bescherming voor geluid te voldoen, maken we gebruik van de Habito gipsplaat. Habito wanden kunnen voldoen aan de geluidseisen en bovendien kan de geluidsisolatie van deze wanden - indien dat tijdens de bouwfase nodig blijkt te zijn - heel eenvoudig verhoogd worden.

Passend bij de ontwikkeling van Buiksloterham, delen de toekomstige bewoners van Het Hooghout de ambitie om zo duurzaam mogelijk te wonen en werken. Er komen bijvoorbeeld zonnepanelen en groen op het dak, en er wordt straks zeer bewust omgegaan met water, energie en CO2-uitstoot. 

Afbeelding: Jos van Wezel