Informatie is ons nieuwe gereedschap

22 oktober 2014 BIM

Integraal samenwerken

De énige manier van efficiënt werken in de bouw is sámenwerken, zoveel is tegenwoordig wel duidelijk. Integraal samenwerken met bouwpartners aan voorbereiding, uitvoering en oplevering. Procesoptimalisatie en faalkostenreducering zijn populair gebezigde termen maar er daadwerkelijk in de praktijk mee aan de slag gaan en daar resultaat mee boeken is iets heel anders. Kwakman Afbouw investeert al jaren in informatie- en procesontwikkelingen als BIM en LEAN en dat betaalt zich nu uit. Wij adviseren, organiseren en coöpereren binnen bouwteams met daadkracht en creativiteit en dat is alleen mogelijk als je het volledige proces beheerst.

Procesoptimalisatie

Kwakman Afbouw kijkt niet naar de mogelijkheden die BIM zou kunnen bieden maar eerder naar de onmogelijkheden die opdoemen waneer je niet met BIM werkt. Zo is het haast niet meer voor te stellen hoe je in de voorbereiding van projecten belangrijke beslissingen kunt nemen zonder BIM. Als je zowel kosten, planning als procesvoortgang in de hand wilt houden moet je op voorhand over concrete en gedetailleerde informatie kunnen beschikken. En díe informatie is tegenwoordig ons meest belangrijke gereedschap waardoor we daadwerkelijk kúnnen doen wat we in een zeer vroeg stadium ook zeggen te gaan doen.

De vakman van Kwakman

Optimaal gebruik maken BIM vereist een bepaalde manier van denken en doen. Het vergt betrokkenheid en beleving van de gehele keten aan medewerkers, partners en leveranciers. De ‘Vakman van Kwakman’ is dan ook meer dan een gevatte term maar staat voor verbondenheid en betrokkenheid. de Vakman van Kwakman staat voor een zich voortdurend ontwikkelende organisatie waarbij efficiëntie en samenwerken tot hoogste doel zijn verheven. Die filosofie kan je niet halfslachtig binnenslepen maar moet zich binnen de gehele organisatie nestelen. Pas dan kom je tot een compleet BIM model waarmee je soepele bouwprocessen weet te creëren.