Werkvoorbereiding 2.0 in het Amstelkwartier bij het meest duurzame hotel van Europa.

30 september 2016

Duurzame ambities voor het nieuw te bouwen hotel Amstelkwartier; het eerste hotel van Europa dat het LEED Platinum certificaat in de wacht wil slepen. Het 22 verdiepingen en 289 kamers tellende luxuryhotel stelt de hoogste eisen aan zichzelf. Een hotel dat deels in haar eigen voedselvoorziening moet gaan voorzien. Het hotel zit tot de nok gevuld met alle denkbaar mogelijke innovaties op het gebied van duurzaamheid en dat geldt niet in de laatste plaats voor de bouw zelf.

Hotel Amstelkwartier

 

Stofvrij bouwen zonder afval en met minimaal transport.
Één van de voorwaarden die worden gesteld aan het LEED Platinum certificaat is dat afval op de bouw en stofvorming tot een absoluut minimum moet worden beperkt. In de praktijk houdt dat in dat ál het bouwmateriaal prefab aangeleverd én stofvrij verwerkt dient te worden. Een tweede belangrijke voorwaarde betreft het transport van het prefab bouwmateriaal. De bouwlocatie zelf beschikt over geen enkele opslagcapaciteit dus het prefab bouwmateriaal moet just-in-time geleverd worden. En in dit specifieke geval - met 289 kamers -  betekent dat een logistieke puzzel van jewelste.

----

Projectleider Will Jonk: “Het project in het Amstelkwartier dwingt Kwakman er toe innovaties te doen plaatsvinden op het gebied van duurzaam bouwen. En dat gáát gebeuren want we kunnen nu niet meer terug…”

----

De opdracht voor Kwakman: verzin hier iets op!
In samenwerking met opdrachtgeveer (TBI bouwcombinatie, J.P. van Eesteren en Croonwolter&dros)is het plan opgezet om zgn. werkpakketten per hotelkamer samen te stellen. Met deze concreet omschreven opdracht hebben Projectleider Will Jonk, werkvoorbereider Wouter Döpp en BIM Engineer Robert Kok zich terug getrokken om zich te beraden op de gevraagde complexiteit van het project. Nog ongewis over de exacte aanpak en uitvoering begrepen zij wel vrij snel dat dit project hen tot een geheel andere denk- en werkwijze zou dwingen. En niet alleen van hen maar van het gehele bouwteam. Om prefab bouwmateriaal just-in-time te kunnen leveren zou de gehele bouwketen - van grondstof tot afwerking - heel nauw samen moeten werken.

289 bouwpakketten, 1 per hotelkamer
Na grondige inventarisatie met alle betrokkenen zoals architect, opdrachtgever, aannemer, transporteurs, leveranciers, elektriciens, installateurs en monteurs hebben de drie jonge honden van Kwakman Afbouw hun plan gepresenteerd: Per afzonderlijke hotelkamer zal er één fysiek pakket met álle benodigde prefab en op maat gemaakte bouwmaterialen worden geformeerd. De pakketten worden centraal samengesteld en vervolgens op een van tevoren bepaald tijdstip op de exacte plaats op de juiste verdieping afgeleverd. De monteurs en installateurs kunnen dan per hotelkamer dit ‘bouwpakket’ stapsgewijs afwerken om zo tot een quota van de vereiste 5 compleet afgewerkte hotelkamers per dag te komen!

----

Kort gezegd: We gaan 289 'IKEA pakketjes' maken en per stuk op het juiste moment en op de exacte plaats afleveren…

----

Nieuwsgierig of het de jongens gelukt is?
Lees volgende week verder hoe het - volgens de jongens - zéker gaat lukken om die 289 unieke bouwpakketten samen te stellen.

Over het hotel in het Amstelkwartier
In het volop in ontwikkeling zijnde gebied Amstelkwartier verrijst een uniek hotel. Hotel Amstelkwartier bouwt aan een bijzondere ontmoetingsplek die mensen lokaal en van over de hele wereld verbindt met het grootste respect voor elkaar en voor de omgeving. De integrale duurzaamheidsvisie van het hotel heeft geleid tot een zeer innovatief ontwerp waarbij zoveel mogelijk de vier kringlopen worden gesloten, op gebied van energie, water, afval en materiaalgebruik. Duurzaam is ook de authentieke verbinding van het hotel met de buurt, de stad en de internationale reiziger.

 • Opdrachtgever: Amstelside bv
 • Project Management: 4Building
 • Bouw- en installatiecombinatie: TBI-ondernemingen J.P. van Eesteren en Croonwolter&dros
 • Architecten: Mulderblauw architecten en Paul de Ruiter Architects
 • Installatieontwerp, duurzaamheid: Arup
 • LEED-traject: BN&R John Bergs
 • IT: Nick Price
 • Lichtontwerp: Rogier van der Heijde i.s.m. Beers Nielsen
 • Circulariteit: Copper 8
 • Interieurontwerp: TANK & Conran and Partners
 • Adviseur constructie: Van Rossum bv

 

Hotel Amstelkwartier Bekijk foto's (5)