Blok L / Jakoba

De Jakoba (op de werkvloer ook wel Blok L genoemd) is een nieuw woningbouwcomplex met 135 sociale huurwoningen voor woningcorporatie Ymere.

Binnen dit project ligt de focus op twee pijlers: korte bouwtijd en een efficiënte bouwplaats. Vanuit die doelstellingen maakte Dura Vermeer de keuze om Kwakman’s Maatwand concept toe te passen, een bouwconcept die naadloos past in de huidige tijdgeest.

In dit artikel leest u meer over dit project.

Locatie:
Amsterdam-Noord Oplevering:
In uitvoering Opdrachtgever:
Dura Vermeer

Toegepaste diensten/producten/concepten:

Blok L Bekijk foto's (1)