European Medicines Agency (EMA)

Op gehoorafstand van de ring van Amsterdam werken wij aan het nieuwe pand van de European Medicines Agency (EMA). Het 81 meter hoge gebouw aan de Domenico Scarlattilaan op de Zuidas telt 19 verdiepingen en een vloeroppervlak van 39.000 m2. Dura Vermeer en Heijmans vormen samen Bouwcombinatie EMA en gunden Kwakman een uitdagende opdracht. Wij plaatsen in totaal 11.000 m2 metalstud wanden en verwerken circa 6.500 meter Vari kolombekleding dat prefab op de bouwplaats wordt aangeleverd. 

Achtergrond
Het ontwerp van het nieuwe EMA gebouw is van Fokke van Dijk, architect bij het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijksvastgoedbedrijf gunde de opdracht aan Dura Vermeer. Staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ondertekende de opdracht op donderdag 8 maart 2018. Bouwcombinatie EMA werkte het voorontwerp van Fokke van Dijk verder uit en is verantwoordelijk voor de bouw van het pand. Heijmans en Van Dorp doen de komende 20 jaar het onderhoud. Op maandag 28 mei 2018 is de start van de nieuwbouw op feestelijke wijze gemarkeerd. Op 18 september 2018 bereikte de kern van het EMA-gebouw het hoogste punt. 

Locatie:
Amsterdam Zuidas Oplevering:
2019 Opdrachtgever:
Bouwcombinatie EMA

Toegepaste diensten/producten/concepten:

European Medicines Agency (EMA) Bekijk foto's (11)