UvA Roeterseiland

Roeterseiland is één van de 4 open stadscampussen van de Universiteit van Amsterdam. De grootscheepse door de BAM uitgevoerde renovatie en nieuwbouw is reeds in 2010 ingezet. Een meer-jaren plan waarbij de nieuwbouw en renovatie in fases is uitgevoerd. In 2016 zijn nagenoeg alle ruimtes in gebruik genomen en wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van de buitenruimte. In de stadscampus Roeterseiland komen o.a. de faculteiten Economie, Bedrijfskunde en Rechtsgeleerdheid samen.

Met de verbouwing is getracht meer openheid te creëren en de campus minder als een afgesloten geheel te zien. De buitenruimte heeft een upgrade gekregen, deze is opnieuw ingericht en het zicht op de gracht is in ere hersteld. Daar waar het gebouw vroeger de gracht afsloot is het nu als het ware boven de gracht opgetild. Een geweldige ingreep die het gebouw meer allure, karakter en openheid geeft waardoor het meer een deel van de stad zelf is geworden. Die openheid staat centraal in het nieuwe Roeterseiland en niet alleen in fysieke zin. De campus moet plaats gaan bieden voor studie, onderzoek, werk en discussie.

In opdracht van BAM heeft Kwakman Afbouw de 30.000 vierkante meters mogen voorzien van MetalStud wanden en plafonds. 

Locatie:
Amsterdam Oplevering:
2015 Opdrachtgever:
BAM

Toegepaste diensten/producten/concepten:

UvA Roeterseiland Bekijk foto's (5)