Jan Tol, geduldige kilometervreter komt aan op bestemming als werkvoorbereider.

14 juli 2016

Je hebt van die 'printers' die altijd snel ter plaatse zijn maar nog wel eens hun doel voorbijschieten. Daarnaast heb je de mensen van de lange adem, de stugge doorzetters wiens doel misschien niet altijd binnen het zichtveld reikt maar onderweg zich blijven ontwikkelen en uiteindelijk precies dáár komen waar ze moeten zijn. Tot die laatste categorie behoort Jan Tol, de nieuwe werkvoorbereider van Kwakman Afbouw. Fietser, schaatser, hardloper, zwemmer, echtgenoot en kersverse vader van een tweeling.

Jan Tol: nieuwe werkvoorbereider

Zoals zoveel jongens ‘op’ Volendam reeds op 17 jarige leeftijd begonnen in de bouw. Als schilder wel te verstaan. Maar al snel bleek het schilderen op zich toch te eenzijdig voor deze leergierige nieuweling. Voorzichtig en geduldig begon Jan stapje voor stapje zich te bemoeien met de zakelijke en organisatorische kanten van het vak. Een natuurlijke ontwikkeling die extra bekrachtigd werd met het in de avonduren behaalde diploma HBO Bouwmanagement.

In de daaropvolgende jaren bleef Jan zich ontwikkelen en werkte zich op tot projectleider in de schildersbranche. Zijn interesse voor het vak begon zich echter steeds meer uit te breiden naar de dragers en techniek áchter het schilderwerk; de wanden, vloeren en plafonds. Jan wilde meer uit het vak halen. Een ideale combinatie van kennis en ambitie dus voor Kwakman Groep. Ook gezien de ontwikkelingen die onze tak Schilderwerken momenteel doormaakt.

Jan heeft wat ons betreft zijn bestemming bereikt en mag zich sinds 20 juni j.l. ‘vakman van Kwakman’ noemen net als zijn huidige collega en evenknie Will Jonk waarmee hij, niet geheel ontoevallig, zijn opleiding HBO bouwmanagement doorliep. Ook al zo’n man van de lange baan…