Maatwand
Afbouwen met prefab materiaalpakket per kamer.

Voor met name hotelbouw en woningbouw verzorgt Kwakman droge afbouw met behulp van prefab materiaalpakketten per kamer. Zo’n kamerpakket bevat álle gipsplaten op maat gezaagd, op volgorde van montage, inclusief metalstud profielen, hout, isolatie en montagemateriaal (tot schroeven en tekeningen voor monteurs aan toe). Tevens leveren we compleet op achterhout geassembleerde technische installaties t.b.v. sanitair en electra.

Met deze innovatieve afbouwwijze van Kwakman kunnen in sneltreinvaart complete verdiepingen seriematig worden afgebouwd. Zonder afval, zonder stof, met véél minder transport, minder faalkosten en een extreem korte doorlooptijd. 

Na grondige inventarisatie met alle betrokkenen zoals architect, opdrachtgever, aannemer, transporteurs, leveranciers, elektriciens, installateurs en monteurs wordt per kamer vastgelegd wat er aan profielen, gipsplaten, hout, isolatie, montagemateriaal, elektra en sanitair nodig is.

Op basis van BIM-engineering wordt elke benodigde gipsplaat – groot en klein – in de fabriek op maat gezaagd. Voor elke wand, hoek, pilaar en koof. Tot op de vierkante millimeter! Daarbij rekening houdend met restafval, bouwtolerantie en bouwvolgorde. Ook andere materialen worden geprefabriceerd en tot in detail voorbereid op montage.

Per afzonderlijke kamer wordt één fysiek pakket met álle benodigde bouwmaterialen samengesteld. In montagevolgorde logisch gerangschikte pakketten van geprefabriceerd gips, GRG-elementen, profielen, hout, en montagemateriaal.

Kwakman verzorgt het logistieke proces tot in de kamers. De pakketten worden op van tevoren bepaalde tijdstippen op de juiste verdieping en in de exacte ruimte afgeleverd. Bij voorkeur gebeurt dit met bouwkraan in de ruwbouwfase als de gevels nog open zijn. Een alternatief is speciaal hiervoor ontwikkelde transportkarren.

De materiaalpakketten worden op volgorde samengesteld. Elk pakket bevat een werktekening van de kamer én van het pakket zelf. De monteur kan zo letterlijk van bovenaf beginnen. Het eerste gipsplaatje of profiel dat hij van de pallet haalt, is ook het eerste dat gemonteerd dient te worden. Precies op maat en direct gereed voor montage!

Sanitaire voorzieningen zoals inbouwreservoirs, kranen en aansluitingen kunnen als compleet op achterhout geassembleerde installaties worden meegenomen in het prefab bouwplan. Alle aansluitingen en leidingen sluiten naadloos op elkaar aan. Klik en klaar! Benodigde nissen en uitsparingen t.b.v. deze voorzieningen worden door Kwakman d.m.v. glasvezelversterkt gips (GRG) geprefabriceerd.

  • Extreme reductie doorlooptijd en ‘on site’ uren (ca. 25%) 
  • Véél minder transportbewegingen op, naar en van de bouw 
  • Reductie van faalkosten (veel betere samenwerking met installateur) 
  • Nagenoeg stofvrij afbouwen (minimaal boor- en zaagwerk) 
  • Nauwelijks afval op de bouw (afvalscheiding bij de bron) 

Maatwand.
Zo doen we dat.

BIM engineering

Extreem gedetailleerde werkvoorbereiding en 3D engineering in BIM, inclusief clash-detection tussen afbouw, ruwbouw, installatietechniek én logistiek.

Prefab productie

Elk profiel en elk gipsplaatje vooraf op maat gezaagd. Genummerd, corresponderend met tekening van kamer.

Logistiek

Alle bouwmaterialen op 1 pallet per kamer, all-in, tot schroeven aan toe. Op volgorde, tekening bijgevoegd.

Transport

Vanuit de bouwhub just-in-time naar de bouwplaats en met speciale transportkarren op de kamers afgeleverd.

Montage

Supersnel, nauwelijks zaagwerk en afval. Bovenste plaatje in het kamerpakket is de eerste die wordt gemonteerd. 

Foto met bijschrift

Op deze foto, gemaakt vanuit de bouwkraan, is goed te zien dat de pakketten met prefab afbouwmateriaal zijn klaargezet op de kamervloeren van het Leonardo Royal Hotel Amsterdam.

Ondertussen gaat de ruwbouw door (de verdiepingsvloer wordt gelegd). Kwakman sluit dus naadloos aan op zowel het logistieke proces als het bouwproces van de aannemer.

Zodra de verdiepingsvloer gereed is, kunnen de monteurs van Kwakman beginnen met het plaatsen van de scheidingswanden. Alle benodigde materialen zitten in het pakket, tot de schroeven aan toe. Alle gipsplaten zijn op maat gezaagd en liggen op volgorde van montage.

Meer foto's Maatwand.

Maatwand Bekijk foto's (5)

BIM-engineering met award-winning software.

De voordelen van het Maatwand concept spreken voor zich. Hier tegenover staat wel een berg aan extra werkvoorbereiding. Ook daar heeft Kwakman wat op bedacht. De inhoud én volgorde van de palletstapel wordt grotendeels geautomatiseerd bepaald door onze in-house ontwikkelde award-winning software.

Lees ook: "Kwakman wint BIM Collaboration Award"

De pallet met materialen die per kamer wordt samengesteld, moet aan bepaalde criteria voldoen. Denk hierbij aan maximale breedte, gewicht en stabiliteit. Bij de engineering van de kamer moet dus rekening worden gehouden met wat dat voor consequenties heeft voor de stapel op de pallet. Voorbeelden: brede platen en zware materialen moeten zoveel als mogelijk onderin de stapel belanden en naast elkaar geplaatste plaatjes mogen samen niet breder zijn dan 120 cm.

Bij de eerste projecten waarin het Maatwand concept werd toegepast, kostte het onze engineers per kamertype 10 tot 16 uur om deze puzzel te leggen. Inmiddels doen we dat binnen 1 uur, met behulp van onze in eigen beheer ontwikkelde plugin voor Revit (BIM). Op basis van een algoritme detecteert onze software alle clashes die optreden tussen de engineering van de kamer en de samenstelling van de kamerpallet.

Video. Maatwand in project Amstelkwartier (Hotel QO Amsterdam).

Maatwand als nieuwe norm voor woningbouw.

Traditionele problemen opgelost

Nog altijd worden in de Nederlandse woningbouw veel binnenwanden van gipsblokken neergezet. Dat is meer een traditie dan dat het op rationele overwegingen is gestoeld. Dergelijke wanden kosten veel handelingen, vergen vaak dubbel werk, leggen een relatief groot tijdsbeslag op de afbouw en leveren veel bouwvocht en afval op, dat vervolgens weer moet worden afgevoerd. Ook aanpassingen na oplevering vergen veel energie en kosten. Maatwand lost al deze problemen in één keer op.

Woning afbouwen in één dag

Een Maatwand – in principe een metalstud wand – staat veel sneller dan een wand van gipsblokken of cellenbeton. De wand kent geen droogtijd en is eerder en makkelijker af te werken. Ook is het zagen/frezen van sleuven t.b.v. leidingen verleden tijd. Dat betekent een veel kortere doorlooptijd, veel minder stof en afval. De gebruikte materialen zijn lichter en hebben minder volume dan GIBO of soortgelijke systemen. Een complete woning afbouwen met Maatwand vergt slechts 1 dag! In plaats van 5 vrachtwagens die heen en weer rijden, is er bij Maatwand slechts 1 truck nodig. 

 

Geen achterhout nodig

De prestaties van Maatwand op het gebied van isolatie en brandwerendheid voldoen ruimschoots aan de eis. 

Voor het ophangen van bijvoorbeeld schilderijen, TV’s en gordijnroedes is bij Maatwand geen achterhout nodig. Alles kan eenvoudig aan Maatwand worden gemonteerd, behalve wastafels en bovenkastjes in de keuken. In deze gevallen wordt achterhout aangebracht, bij voorkeur in een prefab-bouwelement, dat uiteraard naadloos in het geheel past.

 

Meer weten over Maatwand?

Neem dan vrijblijvend eens contact op met deze mannen van Kwakman Afbouw Volendam B.V. 

Alle bedrijven
Over Kwakman Groep
Tom Jonk
Tom Jonk Commercieel manager 06-30367092
Will Jonk
Will Jonk Operationeel manager Utiliteitsbouw & Woningbouw 06-17546650