Kwakman Afbouw present in het Nationaal Militair Museum

12 december 2014 Militair Museum

Donderdag 11 december j.l. werd het Nationaal Militair Museum officieel geopend door Koning Willem Alexander. Vanaf zaterdag 13 december openen zich de deuren van dit buitengewone museum voor het publiek. Een op vele fronten in het oog springend project ‘van eigen bodem’.

Allereerst is dit het eerste museum welke gebouwd is volgens de Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO)-constructie. Dat houdt in dat de bouwer niet alleen verantwoordelijk is voor ontwerp en bouw maar ook voor exploitatie en onderhoud ná oplevering. Dat betekent in de praktijk een hechte en duurzame samenwerking tussen meerdere partijen. Een duidelijk teken des tijds en geheel conform de laatste ontwikkelingen in de bouw.

Maar er is meer; binnen de doorgaans nuchtere Nederlandse bouwwereld heerst er alom bewondering voor de aansprekende architectuur van het museum. In de Volkskrant kwalificeerde Kirsten Hannema het ontwerp van architecten Felix Claus en Dick van Wageningen als een ‘glorieuze overwinning van de museumarchitectuur’ en in de NRC werd het ontwerp in één adem genoemd met de National Gallery in Berlijn van Mies van der Rohe.

Het gebouw, voor het overgrote deel opgebouwd uit staal en glas en met een imposante overkapping ter grootte van 4 voetbalvelden straalt in alles robuustheid uit, passend bij de circa 3000 objecten uit de Nederlandse militaire historie die er te vinden zijn.

Maar allereerst is het natuurlijk een prachtig museum met een bijzondere collectie. Een museum welke niet alleen het (militaire) verleden van Nederland vertelt maar ook de militairen en veteranen wil eren. Een museum welke een beleving en afspiegeling wil zijn van wat er zich in de wereld heeft afgespeeld en welke rol Nederland daar in heeft gespeeld.

Heijmans heeft Kwakman Afbouw het vertrouwen gegeven deze klus te mogen klaren. Wij hebben het ruim 35000m2 tellende oppervlak mogen voorzien van metalstudwanden en hebben tevens zorg gedragen voor de afwerking van het interieur. Dat heeft ons vanzelfsprekend met trots vervuld. Het Nationaal Militair Museum is geen ‘oorlogsmuseum’ maar een eerbetoon aan onze krijgsmacht. Een krijgsmacht die er is voor de samenleving, voor iedereen in Nederland. Wij zijn ontzettend blij dat wij hier met onze stoottroepen aan mee hebben mogen werken.

Foto's: ANP / Koen van Weel / Bart van Hoek / Heijmans

Militair Museum Bekijk foto's (12)