Erasmus Medisch Centrum

De nieuwbouw van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is een meerjaars mega-project van Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC, een samenwerking tussen BAM Utiliteitsbouw en Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten. De nieuwbouwplannen dateren reeds uit 2002, dezelfde periode waarin het Erasmus Medisch Centrum ontstaat na samenvoeging van het Erasmus Medisch Centrum, de Erasmus Universiteit en het Academisch Ziekenhuis Rotterdam.

De daadwerkelijke bouw startte in 2004 met het bouwrijp maken van de locatie. Een logistieke uitdaging gezien de forse omvang van het project en de bouwlocatie zelf. Het nieuwe ziekenhuis staat dicht op bestaande gebouwen en kent een lange doorlooptijd waarbij er meerdere gebouwen óf nieuw worden gebouwd óf worden gerenoveerd.

De uiteindelijke oplevering vindt in 2017 plaats en in 2018 zal het ziekenhuis volledig operationeel zijn. Dat betekent niet dat er in de tussentijd niets gebeurt. Vele afdelingen zijn inmiddels al jaren open en deze mogen dus geen hinder ondervinden van de bouw. De ‘winkel blijft gewoon open’ en dat vereist van álle betrokkenen en partners een hoge mate van flexibiliteit.

Afbouwcombinatie Muller Kwakman heeft met trots zorg gedragen voor levering en montage van metalstud wanden en plafonds. Een monsteropdracht, kunnen we hier met recht stellen.

Locatie:
Rotterdam Oplevering:
2014 Opdrachtgever:
Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC, een samenwerking tussen BAM Utiliteitsbouw en Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten

Toegepaste diensten/producten/concepten:

Erasmus Medisch Centrum Bekijk foto's (9)