Hyde Park

Notting Hill is een naar de Londense wijk vernoemd woonblok van 310 appartementen in Hoofddorp en is onderdeel van Hyde Park, een grootschalige gebiedsontwikkeling waarbij circa 3.800 appartementen met bijbehorende voorzieningen worden gerealiseerd. Samen met Wouters Totaal Afbouw is Kwakman in woonblok Notting Hill verantwoordelijk voor de droge en natte afbouw. Completerend aan elkaar opereren we als een eenheid.

Locatie:
Hoofddorp Oplevering:
Medio 2024 Opdrachtgever:
KBM Groep

Toegepaste diensten/producten/concepten:

Hyde Park Bekijk foto's (4)